Leeuwenbergh tuinen

ACTIVITEITEN

Via deze pagina kom je bij informatie over de activiteiten van de de tuinvereniging.

De kantine op het tuincomplex is de ontmoetingsplaats. Daar vinden veel van de gezamenlijke activiteiten plaats. Tijdens de werkbeurten op zaterdagochtend steken de leden de handen uit de mouwen om de gezamenlijke onderdelen van het park te onderhouden. Zie hiervoor de pagina ORGANISATIE VAN DE WERKBEURTEN IN 2020

Op de pagina PROJECTEN vind je informatie over diverse projecten die onderhanden zijn bij commissies en bestuur.

Foto’s en video’s van activiteiten op ons tuincomplex: IN BEELD