Leeuwenbergh tuinen

Witte tijger

Kenmerken vlinder
Voorvleugellengte: 18-23 mm. Het patroon van kleine zwarte vlekjes op de witte voorvleugel en de aanwezigheid van tenminste één centrale zwarte vlek op de achtervleugel, zorgen ervoor dat deze soort meestal goed te herkennen is. De hoeveelheid en de intensiteit van de vlekjes kan echter sterk variëren; soms vormen ze min of meer rijen op de aders, in andere gevallen ontbreken ze vrijwel geheel. Bij een zeldzame vorm komen zwarte strepen langs de aderen voor.

Kenmerken rups
Tot 40 mm; lichaam donker bruinachtig grijs, bekleed met zwarte haarborstels op verheven zwarte wratten; over het midden van de rug een rode of oranje lengtestreep; kop glimmend zwart.

Vliegtijd en gedrag
Begin mei-eind juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie in september-oktober. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus
Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Waardplanten
Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring en brandnetel; ook struiken, zoals vlier.

Habitat
Bossen, heiden, duinen, struwelen en graslanden; ook parken en tuinen in stedelijke omgeving.

Gelijkende soorten vlinder
Zie de Gele tijger (S. lutea), de Sneeuwbeer (S. urticae) en de Mendicabeer (Diaphora mendica).