Leeuwenbergh tuinen

VERENIGING

IMG_5278

De 88 tuinen van park Leeuwenbergh werden in 1981 aangelegd op de velden van de voormalige r.k. voetbalvereniging Blauw Wit. De kantine van de amateurtuinvereniging op het complex herinnert daar nog aan. Dankzij noeste arbeid, volharding en groene vingers van de leden is het kale terrein in ruim dertig jaar omgetoverd tot een groene zoom met enkele kikkerrijke vijvertjes, grasvelden, groente- en bloementuinen. Samen met de aangrenzende villawijk Park Leeuwenbergh en het uit de 17e eeuw stammende, gelijknamige buitengoed (sinds 1925 Dorrepaal) vormt het tuincomplex bovendien een bomenrijke omgeving, een groene long in een overigens stedelijk gebied.  Het tuincomplex van de vereniging ligt aan de Elzenlaan. Direct er tegenover ligt een weiland waarin koeien of schapen grazen, eenden, ganzen, zwanen en weidevogels scharrelen en soms een reiger of ooievaar roerloos staat. Ook het terrein van de tuinvereniging is rijk aan vogels en vogelsoorten, met een diversiteit die kenmerkend is voor de overgang van weide naar bos.

De tuinen van de vereniging beslaan gemiddeld 220 m2 inclusief het huisje en een eventuele kas. Een wandeling over de paden leert dat de tuinen heel verschillend zijn aangelegd en ingericht, meestal als siertuin met een terras en soms als traditionele groentetuin of  een combinatie van beide. Terras, tuinaanleg en plantenrijkdom wijzen meteen ook op de tijdsinvestering die nodig is voor het onderhoud. De tuinen zijn meestal omgeven door een haag, struiken, fruit-, naald- of loofbomen en bieden zo de gewenste privacy. Behalve de kans zich alleen te wanen, zoeken de leden ook een stukje grond om zelf te bewerken, zon, rust en een gevoel van vrijheid. Op dat eigen terrein voelen zij zich graag heer of meesteres, terwijl anderzijds de gezamenlijk opgestelde regels er zijn om dat in goede banen te leiden.

Tegenover de verschillen in gebruik en aanpak van de tuinen staat de uniformiteit van alle huisjes. Deze beslaan 12 m2, hebben dezelfde plattegrond, en zijn geschilderd in dezelfde basiskleuren bruin en wit. Dat geeft structuur en samenhang aan het complex. Ondanks die onderlinge verschillen, vormen de leden een gemeenschap met als leidraad dat het eigen tuinplezier niet ten koste mag gaan van dat van de andere leden. Meer dan 60% van de leden is  tijdens de zomermaanden circa  twee dagen per week op de tuin. Dit maakt het belang duidelijk van een alert bestuur, actieve commissies en vrijwilligers. Hun inzet is onmisbaar voor een soepel functionerend tuincomplex, prettige contacten tussen de leden en tuinplezier voor iedereen. Een recent onder de leden gehouden  enquête geeft onder meer inzicht in hun motivatie en voorkeuren.

Samenwerking met Dorrepaal
De bedrijfsleiding van Dorrepaal en het bestuur van de vereniging hebben afgesproken om als buren goede contacten met elkaar te onderhouden en te kijken op welke punten we kunnen samenwerken.
Dorrepaal kweekt voor onze leden vanaf heden groenteplantjes in hun kassen.