Leeuwenbergh tuinen

Programma open tuinendag 20 september 2020

12.30 uur, opening kantine voor koffie en thee.

13 uur, groep 1, verzamelen in de kantine. Bezoek aan vier tuinen met spreiding over de tuinen.

14 uur, idem groep 2.

15 uur, idem groep 3.

16 uur, afsluiting in de kantine voor alle leden.
Toegelicht zal worden waarom de 12 bezochte tuinen op de shortlist zijn gekomen van de groencommissie. En welke tuinen door de leden zelf zijn voorgedragen (zie bij opzet van de dag). Ook zal de commissie kort terugblikken op het tuinenbezoek van dit jaar. Welke ontwikkeling in tuinieren zien we op ons complex?

Daarna borrel en hapjes.

TERUG naar het bericht over de open tuinendag