Leeuwenbergh tuinen

Oranje luzernevlinder

Oranje luzernevlinder (Colias croceus)
De Oranje luzernevlinder is een zwerver uit Zuid-Europa die goed te herkennen is aan de brede zwarte rand langs de voor- en achtervleugel.

Wat eet de Oranje luzernevlinder?
Waar hij het vindt, is luzerne zijn favoriet. Ook klaversoorten genieten de voorkeur van de Oranje luzernevlinder.

Wat eet de rups van de Oranje luzernevlinder?
Diverse vlinderbloemigen, als luzerne en wikke, zijn geschikte waardplanten.

Hoe kan je de Oranje luzernevlinder herkennen?
De voorvleugellengte van de oranje luzernevlinder is 22 tot 27 mm.
De bovenkant van de vleugels is oranje. Op de achterrand van de voor- en achtervleugel bevindt zich een brede, donkere band.
De brede, donkere band wordt bij mannetjes onderbroken door lichte aders. De vrouwtjes hebben oranjegele vlekken in de donkere band.
Gelijkende soorten zijn de Gele en de Zuidelijke luzernevlinder.

Waar leeft de Oranje luzernevlinder?
Je kan de Oranje luzernevlinder verspreid over het hele land waarnemen. Op open, kruidrijke terreinen, zoals bloemrijke graslanden, akkers, braakliggende grond en ruigten, doet de vlinder het goed. Het is een trekvlinder die ieder voorjaar vanuit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar het noorden vliegt. Bij ons kan de vlinder niet overwinteren.
In Europa wordt de vlinder van Zuid-Scandinavië tot Noord-Afrika en van West-Frankrijk tot West-Azië waargenomen.

Hoe plant de Oranje luzernevlinder zich voort?
Vanaf eind april bereiken de eerste vlinders ons land en planten zich hier voort. Het grootste aantal Oranje luzernevlinders kan je echter pas begin juli verwachten. Ze brengen hier één generatie voort, die vliegt van begin augustus tot eind oktober.
De eitjes van de oranje luzernevlinder worden afgezet op de bovenkant van het blad van luzerne of andere vlinderbloemigen. De rupsen zijn temperatuurgevoelig en groeien dus sneller bij de juiste temperatuur. Ze verpoppen meestal op de waardplant, waarna ze als vlinder hun vleugels uitslaan.
Weetjes over de oranje luzernevlinder
Oranje luzernevlinders zitten bijna altijd met de vleugels gesloten. In tegenstelling tot andere vlinders zonnen ze ook met de vleugels gesloten.