Leeuwenbergh tuinen

Opzet tuinendag 20 september 2020

De tuinendag van 20 september is alleen voor leden van ons tuinenpark en hun familie en vrienden.

Hoe is de opzet van deze tuinendag? De leden hebben zich vooraf via de mail aangemeld voor het tuinenbezoek en geven daarbij aan op welk tijdstip zij de tuinen willen bezoeken. Dat kan zijn van 13.00 tot 14.00 uur, 14.00 – 15.00 uur en van 15.00 -16.00 uur.

Men wordt in groepjes ingedeeld, waarbij elke groep in een uur tijd bezoek brengt aan door de groencommissie genomineerde tuinen. Als groencommissie hebben wij op basis van verschillende jaren van tuinenbezoek een shortlist opgesteld van 12 tuinen, die wij bijzonder vinden en die de moeite waard zijn om te bezoeken. De leden van deze tuinen gaan wij vragen om hun tuin op 20 september open te stellen voor bezoek van collega-tuinleden en hun aanhang. De nominatie is geen prijs of een oordeel dat het hier gaat om de mooiste tuinen van ons complex. Het is eerder een waardering voor de inzet en durf van tuinleden om op een eigen manier vorm te geven aan hun tuin. Soms betreft het tuinen met een lange voorgeschiedenis, maar ook tuinen van leden, die nog maar kort begonnen zijn. Graag willen wij de variatie in tuinieren laten zien. Wie niet genomineerd is hoeft zich overigens geenszins gepasseerd te voelen.

Per tijdstip kunnen vier verschillende typen tuinen worden bezocht: een siertuin, een moestuin, traditioneel of juist heel ‘avant garde’, etc. Voor iedere groep zijn dat telkens andere tuinen. Welke tuinen wij hebben gekozen, houden we nog even geheim.

Als er een tuin is die u speciaal wilt bezoeken zullen we kijken of dat kan op 20 september. Geeft u dan bij uw opgave het tuinnummer aan.

TERUG naar bericht over de open tuinendag