Leeuwenbergh tuinen

Verticale drainagebuizen

Begin februari 2017 werd een bericht gepubliceerd over het boren van een drainagegat. Hieronder aanvullende informatie voor hen die er zelf mee aan de slag willen.

Het boren van dergelijke gaten kan helpen om (extreme) wateroverlast te verhelpen. Zie hieronder een paar foto’s van wateroverlast op het pad tussen de tuinen 14/15 en 12/13 in het voorjaar van 2016.

Daar waar het water zich verzamelde na flinke regenbuien en een aantal dagen bleef staan, zijn gaten geboord met een 15 cm grondboor. Na ca 3,5 meter is de kleilaag doorboord en is de zandlaag bereikt. Dit is in de 4 genoemde tuinen gedaan en bij het tappunt tussen tuin 12 en tuin 13.
De tuinvereniging heeft een boor beschikbaar om dergelijke gaten te boren. Het is zwaar werk en je kunt dat het beste met twee man doen.

In deze boorgaten zijn geperforeerde PVC rioolbuizen van 12 cm doorsnee aangebracht. Dit is dan een infiltratieput. Bij normale regenval kan het regenwater via de put geleidelijk worden afgevoerd naar het grondwatersysteem. Op deze buizen ligt een roostertje om de buis open te houden.

Als extreem weer tot een overstroming leidt, kan de put gebruikt worden voor het effectief wegpompen van het water. Dit kan met een (eigen) benzinemotorpomp. Het water kan op de straat worden geloosd. De slang(delen) bij het tappunt op bovenstaande foto reiken tot in de putten in de omliggende tuinen.

Op plekken waar een afvoer op een sloot of riool moeilijk te realiseren of te drastisch is, kan dit helpen de wateroverlast te bestrijden.

 

 

Een infiltratieput is een boring in de bodem door een waterdichte grondlaag heen tot een grotere diepte, zodat het water naar een dieper gelegen laag in de bodem kan infiltreren. Daardoor wordt voorkomen dat de bovenste laag verzadigd raakt met water.

Er wordt een geperforeerde buis ingebracht en om de buis wordt fijn filtergrind aangebracht. Hiermee wordt de drainage door de waterdichte grondlagen heen verbeterd.