Leeuwenbergh tuinen

Kroonvogeltje

Het Kroonvogeltje
Het kroonvogeltje heeft een karakteristieke lichtgekleurd kroontje op het borststuk.

Kenmerken vlinder
Voorvleugellengte: 17-22 mm. De voorvleugel heeft een gelijkmatige lichte of donkere warmbruine grondkleur. De tanden aan de binnenrand van de voorvleugel vormen in rusthouding een opvallende donkerbruine uitstulping aan de rugzijde. Op het borststuk bevindt zich een karakteristieke grote kam die van boven crèmekleurig is en als een soort kroontje naar voren wijst. Er is weinig variatie in tekening.

Kenmerken rups
Tot 35 mm; lichaam bleek blauwachtig groen, soms met een rozeachtig purperen of een bleek okerkleurige zweem; op de flanken een geelachtig witte lengtestreep met daarin achter elk spiraculum een rood veegje; segment elf met een paar roodgepunte wratten op de rugzijde; kop lichtgroen of okerkleurig.

Vliegtijd en gedrag
Half april-begin september in twee generaties. De vlinders komen op licht en zijn bij hoge uitzondering ook overdag actief.

Levenscyclus
Rups: juni-oktober. De rups kan zowel op volgroeide als op jonge bomen worden gevonden. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Waardplanten
Diverse loofbomen, vooral berk en eik.

Habitat
Bossen, struwelen, parken en tuinen.

Zeldzaamheid
Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor.

Gelijkende soorten vlinder
De esdoorntandvlinder heeft een groot wit vlak aan de achterrand en is kleiner.

Esdoorntandvlinder (Ptilodon cucullina)