Leeuwenbergh tuinen


Bestuursmededelingen augustus 2019

Nieuw lid Kascommissie
Naar aanleiding van onze oproep heeft Desiree van der Meulen zich aangemeld voor de kascommissie. Welkom Desiree en fijn dat je dit klusje straks op je wilt nemen. Hiermee is de kascommissie weer op volle sterkte na het vertrek van Annet Dijkzeul.

Nieuwe secretaris
Zoals bekend heeft Frank Bus zich voor de vacature van secretaris beschikbaar gesteld. Tot 1 september was er de gelegenheid om een tegenkandidaat voor te dragen. Nu dit niet het geval is geweest heten wij Frank van harte welkom als secretaris van onze vereniging. Op de ALV in maart 2020 zal dit met terugwerkende kracht formeel worden bekrachtigd. 

Oproep Groencommissie
Onlangs heeft Karin Küppers, voorzitter van de groencommissie, te kennen gegeven dat zij deze rol niet meer kan vervullen. In haar werk is zij met extra taken belast waardoor zij dit niet meer kan combineren. Bij voorkeur per direct zoekt de groencommissie daarom versterking. Leden die hier voor voelen wordt verzocht om zich te melden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de leden van de groencommissie of bij het bestuur. Deze personen zijn ook te benaderen voor informatie over de werkzaamheden van de groencommissie.

Bijeenkomst nieuwe leden 21 september
De afgelopen maanden zijn heel wat huisjes van eigenaar gewisseld. Daarom organiseert het bestuur op 21 september een bijeenkomst voor de nieuwe leden om 15.00 uur. De nieuwe leden worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Om 16.00 uur gaat de bar open en vanaf dat moment zijn alle tuinleden van harte uitgenodigd om langs te komen om kennis te maken en samen een drankje te drinken. 

Nieuwe leden
Sinds augustus kregen zes tuinen een nieuwe eigenaar. Van harte welkom aan de nieuwe leden van onze vereniging. Wij wensen hen allen veel plezier bij het ontdekken en ontwikkelen van de nieuwe tuin. Eerst vraagt vooral je nieuwe tuin nog veel aandacht, zodra je enigszins geland bent nodigen we je van harte uit om een actieve bijdrage te leveren aan onze vereniging.

Tuin 10 is nu van Tilly Dorst, was Annet Dijkzeul
Tuin 17 is nu van Elza van Dijk, was Ans Houtman.
Tuin 39 is nu van Ewa Brand, was Maarten Los
Tuin 67 is nu van Tanja Luttik, was André Beuger.
Tuin 72 is per 1 september van Michiel Boot, was Radha Nanhoe
Tuin 81 is per 15 september van Hans Bandel, was Bart en Anneke Roerdink 

Rob Burkhard van tuin 16 en Annemarijke Jolmers van tuin 30 verzorgen interviews met foto voor de website.


Opfrissen kantine

Bericht van Marianne Servais

Aan de beurt zijn de kantinestoelen. We gaan ze schilderen in een paar kleuren groen, zodat ze er weer fris uitzien. We hebben jullie hulp hard nodig. Alle schilderspullen zijn aanwezig. Kom naar de kantine op 13 januari vanaf 13.00 uur.

Marianne Servais
Tuin 45


De werkbeurt van zaterdag 29 september

Hieronder ter informatie voor alle tuinleden, wat er tijdens de werkbeurt van zaterdag aanstaande op het programma staat.

Degenen die zaterdag de werkbeurt hebben, kregen daarvoor apart een reminder per e-mail. Moet je nog een werkbeurt inhalen dan kun je altijd zaterdag komen.

Onder leiding van Aad van Dijck zal onder andere  gewerkt worden aan:
– schoffelen van de jeu de boules baan,
– gras verwijderen van de parkeerplaats met de bosmaaier,
– de heg aan de Elzenlaan.

Om 9.45 uur wordt men verwacht in de kantine voor een kopje koffie.

Aad zal dan verder uit de doeken doen wat er precies moet gebeuren.

De tuinbeurt duurt twee uur, met pauze rond 11 uur voor nog een kopje koffie. Om 12 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, dit vraagt ongeveer een kwartier. Het is prettig om na afloop nog even bij elkaar te komen in de kantine om terug te blikken op de werkbeurt en te bespreken wat er verbeterd kan worden