Leeuwenbergh tuinen


Bestuursmededelingen augustus 2019

Nieuw lid Kascommissie
Naar aanleiding van onze oproep heeft Desiree van der Meulen zich aangemeld voor de kascommissie. Welkom Desiree en fijn dat je dit klusje straks op je wilt nemen. Hiermee is de kascommissie weer op volle sterkte na het vertrek van Annet Dijkzeul.

Nieuwe secretaris
Zoals bekend heeft Frank Bus zich voor de vacature van secretaris beschikbaar gesteld. Tot 1 september was er de gelegenheid om een tegenkandidaat voor te dragen. Nu dit niet het geval is geweest heten wij Frank van harte welkom als secretaris van onze vereniging. Op de ALV in maart 2020 zal dit met terugwerkende kracht formeel worden bekrachtigd. 

Oproep Groencommissie
Onlangs heeft Karin Küppers, voorzitter van de groencommissie, te kennen gegeven dat zij deze rol niet meer kan vervullen. In haar werk is zij met extra taken belast waardoor zij dit niet meer kan combineren. Bij voorkeur per direct zoekt de groencommissie daarom versterking. Leden die hier voor voelen wordt verzocht om zich te melden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de leden van de groencommissie of bij het bestuur. Deze personen zijn ook te benaderen voor informatie over de werkzaamheden van de groencommissie.

Bijeenkomst nieuwe leden 21 september
De afgelopen maanden zijn heel wat huisjes van eigenaar gewisseld. Daarom organiseert het bestuur op 21 september een bijeenkomst voor de nieuwe leden om 15.00 uur. De nieuwe leden worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Om 16.00 uur gaat de bar open en vanaf dat moment zijn alle tuinleden van harte uitgenodigd om langs te komen om kennis te maken en samen een drankje te drinken. 

Nieuwe leden
Sinds augustus kregen zes tuinen een nieuwe eigenaar. Van harte welkom aan de nieuwe leden van onze vereniging. Wij wensen hen allen veel plezier bij het ontdekken en ontwikkelen van de nieuwe tuin. Eerst vraagt vooral je nieuwe tuin nog veel aandacht, zodra je enigszins geland bent nodigen we je van harte uit om een actieve bijdrage te leveren aan onze vereniging.

Tuin 10 is nu van Tilly Dorst, was Annet Dijkzeul
Tuin 17 is nu van Elza van Dijk, was Ans Houtman.
Tuin 39 is nu van Ewa Brand, was Maarten Los
Tuin 67 is nu van Tanja Luttik, was André Beuger.
Tuin 72 is per 1 september van Michiel Boot, was Radha Nanhoe
Tuin 81 is per 15 september van Hans Bandel, was Bart en Anneke Roerdink 

Rob Burkhard van tuin 16 en Annemarijke Jolmers van tuin 30 verzorgen interviews met foto voor de website.


Opfrissen kantine

Bericht van Marianne Servais

Aan de beurt zijn de kantinestoelen. We gaan ze schilderen in een paar kleuren groen, zodat ze er weer fris uitzien. We hebben jullie hulp hard nodig. Alle schilderspullen zijn aanwezig. Kom naar de kantine op 13 januari vanaf 13.00 uur.

Marianne Servais
Tuin 45


De werkbeurt van zaterdag 29 september

Hieronder ter informatie voor alle tuinleden, wat er tijdens de werkbeurt van zaterdag aanstaande op het programma staat.

Degenen die zaterdag de werkbeurt hebben, kregen daarvoor apart een reminder per e-mail. Moet je nog een werkbeurt inhalen dan kun je altijd zaterdag komen.

Onder leiding van Aad van Dijck zal onder andere  gewerkt worden aan:
– schoffelen van de jeu de boules baan,
– gras verwijderen van de parkeerplaats met de bosmaaier,
– de heg aan de Elzenlaan.

Om 9.45 uur wordt men verwacht in de kantine voor een kopje koffie.

Aad zal dan verder uit de doeken doen wat er precies moet gebeuren.

De tuinbeurt duurt twee uur, met pauze rond 11 uur voor nog een kopje koffie. Om 12 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, dit vraagt ongeveer een kwartier. Het is prettig om na afloop nog even bij elkaar te komen in de kantine om terug te blikken op de werkbeurt en te bespreken wat er verbeterd kan worden


De werkbeurt van zaterdag 21 juli en Parkeren tijdens de reünie van VV Wit-Blauw

Werkbeurt

Hieronder ter informatie voor alle tuinleden, wat er tijdens de werkbeurt van zaterdag aanstaande op het programma staat.

Degenen die zaterdag de werkbeurt hebben kregen daarvoor apart een reminder per e-mail. Moet je nog een werkbeurt inhalen dan kun je altijd zaterdag komen.

Onder leiding van Arie Albers zal aanstaande zaterdag onder andere gewerkt worden aan het onkruidvrij houden en besproeien van de borders, het verder invlechten van het compostscherm en andere klussen.

Om 9.45 uur wordt u allen verwacht in de kantine voor een kopje koffie.

Arie zal dan verder uit de doeken doen wat er precies moet gebeuren.

De tuinbeurt duurt twee uur, met pauze rond 11 uur voor nog een kopje koffie. Om 12 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, dit vraagt ongeveer een kwartier. Het is prettig om na afloop nog even bij elkaar te komen in de kantine om terug te blikken op de werkbeurt en te bespreken wat er verbeterd kan worden

Reünie VV Wit-Blauw

Aanstaande zaterdagmiddag heeft de Voetbalvereniging Wit-Blauw hun reünie in onze kantine. Hoewel de kantine niet kan worden gebruikt voor andere activiteiten dan van onze Tuinvereniging is er in dit geval een uitzondering gemaakt. Tot 37 jaar geleden hadden leden van Wit-Blauw hun voetbalvelden op het terrein waar wij nu tuinieren.

Aan de leden wordt verzocht om indien enigszins mogelijk zaterdag het parkeerterrein aan de Lindelaan te gebruiken.

Tot slot van dit bericht veel dank aan Babette Wagenvoort voor het plaatsen van berichten tijdens de vakantie van Henk van Hoorn.


De GOEDE HOOP

Bericht van het compostgilde

Samen met de leden van de technische commissie zijn we bezig om de compostplaats ‘De Goede Hoop’ in te richten. Daarvoor doen we ook een beroep op de leden.

1) Voor het inrichten van de compostplaats ontbreken nog enkele pallets. Zijn er tuinleden, die ons hieraan kunnen helpen (of ons kunnen vertellen waar ze te krijgen zijn?) Graag een mailtje of telefoontje naar het onderstaand adres.
2) Voor de ondergrond van de composthoop hebben we takken (groot/klein) nodig. Niet langer dan 2 meter. Dus als er op uw tuin nog takken liggen, dan is dat een mooie gelegenheid om ons die te bezorgen. Ze kunnen neergelegd worden in het eerste, nog lege vak van het hekwerk op de parkeerplaats.
3) Ons idee is verder om het hekwerk dicht te laten groeien met klimplanten en om er planten in potten te plaatsen: dus wij willen graag potten en graag planten en het liefst potten met planten.

Op alle zaterdagen in juni zijn wij rond 12.00 uur bij de compostplaats om deze persoonlijk in ontvangst te nemen (of zet ze anders neer met een briefje van wie de schenker is).

Zodra de compostplaats klaar is voor gebruik laten we u dat weten. Alle leden mogen dan tijdens de werkbeurten op de zaterdagen van 11.00 tot 12.30 uur hun groenafval en takken brengen. Er is een beperkte lijst van wat niet op de composthoop mag, zoals etensresten (oud brood, sinaasappelschillen). Van onkruid als heermoes en zevenblad gaat het blad in de speciale container, maar de wortels en zaden mogen daar niet in. Ook houtskool en asresten van de BBQ, papier, stronken van planten, coniferen mogen niet mee en uiteraard ook geen zieke planten. Meer informatie volgt nog.

Namens het compostgilde:
Anna van Stuijvenberg (tuin 43),
Annemarijke Jolmers (tuin 30),
Bibi Becking (tuin 73),
Hans Nijeboer (tuin 41)

Reacties graag naar hnijeboer@hotmail.com of naar 06-19 17 25 27


5 reacties

Op ons hele tuinenpark is voorlopig geen drinkwater

Als gevolg van een gesprongen leiding is er helaas geen drinkwater op het hele tuinenpark. Dat geldt ook voor de toiletten en de kantine. De sproeiwatervoorziening doet het gelukkig wel. Willen jullie de toiletten doorspoelen met een emmertje sproeiwater. Dank voor de medewerking.

Joop en Tinus doen er alles aan om de drinkwatervoorziening zo spoedig mogelijk hersteld te krijgen.


Werkbeurt van zaterdag 26 mei

Hieronder ter informatie voor alle tuinleden wat er morgen tijdens de werkbeurt op het programma staat.

Degenen die morgen de werkbeurt hebben kregen daarvoor apart een reminder per e-mail.

Op het programma staat:
– onkruid wieden uit de middenborder en de overige borders;
– het groen bij de wc ingang uitdunnen;
– schilderwerk aan de kantine;
– vlechten van de wilgentakken als scherm bij de compostplaats.

Arie Albers is deze keer werkbeurtleider.

Om 9.45 worden degenen die tuinbeurt hebben, verwacht in de kantine voor een kopje koffie/thee. De tuinbeurt start om 10.00 uur, met pauze rond 11 uur. Om 12 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, dit vraagt ongeveer een kwartier. Het is prettig om na afloop nog even bij elkaar te komen in de kantine om terug te blikken op de werkbeurt en te bespreken wat er verbeterd kan worden.