Leeuwenbergh tuinen

COMPOSTPLAATS “de Goede Hoop”

De Groencommissie, Technische Commissie en het Bestuur hebben het plan gerealiseerd om een compostplaats op ons park in te richten.

Dit plan werd in een ledenbijeenkomst op 10 februari besproken. Tessa van de Keer hield een presentatie over de ervaringen van de Volkstuindersvereniging Lommerrijck in Rijswijk met centraal composteren.

Presentatie van Tessa van de Keer

Bericht over ledenbijeenkomst van 10/2

Uitnodiging voor bijeenkomst van 10 februari

Informatie AVVN over composteren

Informatie AVNN over wormencompost

Bericht van het compostgilde dd. 14 juni 2018

Mededeling over “De Goede Hoop” van november 2018