Leeuwenbergh tuinen

De paddentrek van 2023

Bericht van Veronica Hekking (tuin 57)

Van Paul Daeleman, bewoner van Park Leeuwenbergh en sinds elf jaar coördinator van de paddentrek rondom Leeuwenbergh, kreeg ik enkele dagen geleden bericht dat de paddentrek vrijwel voorbij is. Samen met een groep vrijwilligers zorgt Paul elk jaar dat de padden en kikkers veilig over de Elzenlaan kunnen trekken richting de sloot. Dit jaar werden er gelukkig meer padden overgezet dan vorig en eervorig jaar. Ook landelijk werden er in die twee jaar veel minder padden en kikkers  geteld dan in daaraan voorgaande jaren.

Hieronder het resultaat van drie jaren paddentrek:
2021: 155 padden en 21 kikkers
2022: 158 padden en 8 kikkers
2023: 271 padden en 37 kikkers

Daelemans conclusie luidt: ‘Extra gunstig dit jaar zijn de dodencijfers, de laagste sinds de werkgroep bestaat: 3,3 % voor de padden en 0 % voor de kikkers. Een dikke pluim voor ons allemaal dus. Dit neemt niet weg dat het aantal getelde dieren dit jaar schril afsteekt tegen dat van het topjaar 2019 voor de padden (664) en 2015 voor de kikkers (156).
De tuinvereniging kan tevreden zijn met zijn constatering dat het ‘paddenbos’ bijzonder belangrijk is voor de paddenpopulatie van Park Leeuwenbergh. ‘We merken ieder jaar opnieuw dat dit een gewild overwinteringsgebied is van onze padden.’

Paul Daeleman zorgt nog voor een uitgebreid verslag van de paddentrek Park Leeuwenbergh 2023.

Veronica Hekking (tuin 57)

Reacties gesloten.