Leeuwenbergh tuinen

Vogels lokken – 9. de Turkse Tortel

Bericht van de Groencommissie (zie ook de pagina VOGELS LOKKEN)

Wie van vogels houdt, ziet ze graag ook in de tuin verschijnen. We lokken ze met voedsel, hangend of staand en op de juiste plek. Het is een leuke uitdaging om je tuin zo uitnodigend mogelijk te maken voor broedende vogels in de tuin.

Je tuin is aantrekkelijker voor vogels als je begroeiing in laagjes hebt. Dat wil zeggen afwisseling van hoge en lage planten en struiken. Ook hogere bomen in de omgeving zijn belangrijk.
Verder helpt het als je eetbaar groen in je tuin hebt staan. Denk aan struiken met bessen of bomen met vruchten.
Vogels zullen ook eerder in je tuin te vinden zijn als ze er nestmateriaal kunnen vinden zoals takjes, pluisjes en blaadjes. Nestjes zullen ze pas maken als er voldoende schuilplekken zijn bijvoorbeeld in doornstruiken of een heg. Wanneer je nestkastjes ophangt let er dan op dat er een rustplek is in de aanvliegroute en hang een nestkast niet in de volle zon.

Deze week de Turkse Tortel

Het geluid van de Turkse Tortel.

De Turkse tortel is een slanke duif met een lange staart. Hij is met zijn 31 cm slanker en lichter dan de stadsduif. Zijn lichaam en bovenzijde licht beigebruin. De adult heeft een smalle halsring, welke bij het juveniel ontbreekt.

De Turkse tortel is een algemene broedvogel in steden, dorpen, parken en tuinen. Het is een stand- en zwerfvogel. In de winter is de hij op allerlei plaatsen met voldoende voedselaanbod, soms in grote groepen.

Het nest is een schamel platform van kleine takjes, meestal in bomen, minder vaak op gebouwen. De Turkse tortel broedt in maart-april met 2 а 4 broedsels. 2 witte eieren per broedsel.

De Turkse tortel eet zaden, bessen en groene plantendelen; maar ook cultuurgewassen, diervoer en voedselafval.

In vlucht maakt de Turkse tortel een mechanisch, fluitend vleugelgeruis. Hij roept vaak voor de landing nasaal ‘mииh’. Zijn zang is een drielettergrepig ‘koe-koe-koe’ met een klemtoon op de tweede lettergreep.

Karakteristieke kenmerken
Tegenwoordig is de Turkse tortel na de stadsduif de meest algemene duif in dorpen en steden. Zestig jaar geleden verspreidde hij zich vanuit zijn woongebied in Zuidoost-Europa. Deze tamme en zachtaardige vogel bereikte ons land in 1947 en komt nu bijna in heel Europa voor. De Turkse tortel woont graag in steden en dorpen, rondom boerderijen waar hij volop voedsel kan vinden. Meelfabrieken zijn ook erg in trek.
Tijdens de broedtijd kunnen ze agressief zijn, ze doen alles om hun jong te beschermen. De ouders jagen vlaamse gaaien, eksters en zelfs mensen weg bij het nest. Doordat Turkse tortels tot wel 5 broedsels per jaar groot kunnen brengen, heeft de uitbreiding van deze hoogproductieve broeder zich snel voltrokken. De jongen uit het eerste legsel doen een paar maanden later zelf al weer mee aan het voortplanting. Er zijn weinig of geen vogels die zich zo snel kunnen vermenigvuldigen.

Reacties gesloten.