Leeuwenbergh tuinen

In memoriam Cor van Paassen

Op 29 oktober jl. is een oud-lid, maar een bijzonder tuinlid van onze vereniging, Cor van Paassen, overleden. Hij is 83 jaar geworden. Af en toe bracht hij nog een bezoek aan de kantine om met zijn vertrouwde groepje van tuinleden koffie te drinken.

Het bericht van zijn overlijden heeft ons getroffen want Cor van Paassen is van veel betekenis geweest voor de vereniging. Hij was de laatste voorzitter van de ATV Tedingerhof, een overkoepelende tuinvereniging waarvan Leeuwenbergh destijds een afdeling vormde, evenals de toenmalige afdelingen Arentsburgh, Essesteyn en de Groene Zoom.  Onder zijn leiding werd in de jaren 2012-‘13 begonnen deze overkoepelende vereniging te ontbinden en werden de afdelingen omgevormd tot zelfstandige verenigingen. Dat was een ingewikkeld proces, waarbij Cor zich tot het uiterste heeft ingezet om dat in goede banen te leiden. Op één punt ging dat bij onze vereniging mis, namelijk met de bijschrijving van het Recht van Opstal. Dat is het recht van de vereniging om op het terrein dat wij huren tuinhuisjes te mogen plaatsen. Door problemen bij de notaris en het kadaster kwam dat recht verkeerd in de registers te staan wat fricties opleverde met instanties als de belastingdienst, het waterschap etc. Cor is jaren in de weer geweest om deze kwestie voor ons te helpen oplossen. Dat deed hij ook toen hij herstellende was van een attaque en het hem moeite koste om weer overeind te krabbelen.

Hoewel hij in de techniek was opgeleid, liet Cor zich graag voorstaan op zijn kennis van bestuur en recht. Daardoor had op ons complex  de uitstraling van een wijze staatsman. Leden vroegen Cor om steun als er een probleem was met het bestuur. Typerend voor Cor was zijn gevoel van loyaliteit. In de kwestie van het Recht van Opstal was er ergens in het proces een fout begaan bij het notariskantoor, maar Cor wilde daar nooit een kwaad woord over horen. Die loyaliteit betrof ook een groep van oudere leden van onze vereniging. Dat bracht hem soms in een klempositie omdat met de verzelfstandiging van de afdeling Leeuwenbergh er een nieuwe koers gevonden moest worden. Hij probeerde dan met uitgebreide notities te bemiddelen tussen de wensen van deze leden en het bestuur dat een vernieuwing van de vereniging voorstond.  

Ook bij de andere tuinverenigingen stond Cor in hoog aanzien en werd hij zeer gewaardeerd. Hij kreeg erelidmaatschappen en er is bij de Tuinvereniging Beetslaan zelfs een pad naar hem genoemd vanwege zijn bemoeienis om voor deze tuinvereniging bij de gemeente een nieuwe vestiging te vinden. En juist op Leeuwenbergh waar hij zijn tuin had, bleven deze huldeblijken uit. Of hij zich daardoor tekort gedaan heeft gevoeld, liet hij nooit blijken. Cor bleef altijd aimabel, belangstellend en hoffelijk. Samen met oud-lid en oud-voorzitter Ronald Vols heeft Cor in de bestuurskamer van de vereniging  jarenlang gewerkt aan de ordening van het archief van de opgeheven ATV Tedingerhof.

Een  markante persoonlijkheid die veel heeft betekent voor de volkstuinen in Den Haag en Voorburg is van ons heen gegaan. Dat voelt als een leegte. Wij wensen zijn familie sterkte toe.

Hans Nijeboer,
secretaris bestuur 2012-2017

Reacties gesloten.