Leeuwenbergh tuinen

Over de bosstrook en de kap

Bericht van de bosgroep

Woensdag 30 september was BoomOntzorger Robert van Stuyvenberg ’s morgens om acht uur al aan het werk op de Elzenlaan. Later op die dag gevolgd door de nieuw aangeschafte ‘kraaningevoerde houtversnipperaar’. Deze alleskunner werd vanuit de Betuwe per tractor over de provinciale weg naar Den Haag vervoerd.

In tweeëneenhalvedag werden 18 wilgen, een berk en twee essen gekapt. Drie andere bomen werden op grond van de Natuurwetgeving niet gekapt maar teruggezet tot net boven het gesignaleerde spechtenhol. De stadsecoloog had die tijdens een controlebezoek aan Leeuwenbergh in de drie bomen waargenomen.

Deze kap-actie is ingrijpend maar hoort om diverse redenen tot noodzakelijk bosonderhoud. Het bos bestaat voor een groot gedeelte uit wilgen, een boomsoort die snel groeiend het licht zoekt, zacht hout heeft en daardoor na dertig tot veertig jaar bij storm veel takken gaat verliezen. Door die snelle groei gaan wilgen elkaar maar ook andere bomen in de weg zitten. Dat was ook aan de hand in de bosstrook. Eerder was het bos bezocht door experts van de Haagse Bomenstichting, en de AVN  Den Haag (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming) die vrijwel eensgezind waren over de vraag welke bomen voor kap in aanmerking moesten komen.

De kap heeft er voor gezorgd dat er meer licht komt in het bos waarvan nieuwe aanplant zoals de wilde appel en inheemse bosrozen zullen profiteren.

De laatste wilg werd vanaf de Westvlietweg geveld met een zogenaamde verreiker, een spectaculair gezicht. (foto Flip Bool). Het hout van de enorme wilgenstammen is opgehaald en krijgt een nieuw bestaan in de vorm van spaanplaat (foto Marjolijn Lambooij). Het essen- en berkenhout gaat naar Dorrepaal en wordt verkocht als haardhout, het zachte wilgenhout is daarvoor niet geschikt. Een enorme berg houtsnippers die aanvankelijk nog even lag te broeien en te dampen, is een stille getuige evenals de frisse snipperpaadjes in menige tuin.

Nu is het een kwestie van opruimen. Verspreid door het bossen liggen hoge stapels takken, kris kras door elkaar. Alle zijtakken worden verwijderd om de hoofdtakken geschikt te maken voor het bouwen van nieuwe takkenrillen.

Reacties gesloten.