Leeuwenbergh tuinen

Bestuursmededelingen augustus 2019

Nieuw lid Kascommissie
Naar aanleiding van onze oproep heeft Desiree van der Meulen zich aangemeld voor de kascommissie. Welkom Desiree en fijn dat je dit klusje straks op je wilt nemen. Hiermee is de kascommissie weer op volle sterkte na het vertrek van Annet Dijkzeul.

Nieuwe secretaris
Zoals bekend heeft Frank Bus zich voor de vacature van secretaris beschikbaar gesteld. Tot 1 september was er de gelegenheid om een tegenkandidaat voor te dragen. Nu dit niet het geval is geweest heten wij Frank van harte welkom als secretaris van onze vereniging. Op de ALV in maart 2020 zal dit met terugwerkende kracht formeel worden bekrachtigd. 

Oproep Groencommissie
Onlangs heeft Karin Küppers, voorzitter van de groencommissie, te kennen gegeven dat zij deze rol niet meer kan vervullen. In haar werk is zij met extra taken belast waardoor zij dit niet meer kan combineren. Bij voorkeur per direct zoekt de groencommissie daarom versterking. Leden die hier voor voelen wordt verzocht om zich te melden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de leden van de groencommissie of bij het bestuur. Deze personen zijn ook te benaderen voor informatie over de werkzaamheden van de groencommissie.

Bijeenkomst nieuwe leden 21 september
De afgelopen maanden zijn heel wat huisjes van eigenaar gewisseld. Daarom organiseert het bestuur op 21 september een bijeenkomst voor de nieuwe leden om 15.00 uur. De nieuwe leden worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Om 16.00 uur gaat de bar open en vanaf dat moment zijn alle tuinleden van harte uitgenodigd om langs te komen om kennis te maken en samen een drankje te drinken. 

Nieuwe leden
Sinds augustus kregen zes tuinen een nieuwe eigenaar. Van harte welkom aan de nieuwe leden van onze vereniging. Wij wensen hen allen veel plezier bij het ontdekken en ontwikkelen van de nieuwe tuin. Eerst vraagt vooral je nieuwe tuin nog veel aandacht, zodra je enigszins geland bent nodigen we je van harte uit om een actieve bijdrage te leveren aan onze vereniging.

Tuin 10 is nu van Tilly Dorst, was Annet Dijkzeul
Tuin 17 is nu van Elza van Dijk, was Ans Houtman.
Tuin 39 is nu van Ewa Brand, was Maarten Los
Tuin 67 is nu van Tanja Luttik, was André Beuger.
Tuin 72 is per 1 september van Michiel Boot, was Radha Nanhoe
Tuin 81 is per 15 september van Hans Bandel, was Bart en Anneke Roerdink 

Rob Burkhard van tuin 16 en Annemarijke Jolmers van tuin 30 verzorgen interviews met foto voor de website.

Reacties gesloten.