Leeuwenbergh tuinen

De kop is er af…..

1 reactie

Een team slootkanters had op donderdag 15 februari een eigen werkbeurt. Ze hadden zich als doel gesteld om 30 plantgaten te graven voor de nieuwe struik-aanplant. Dat doel werd met veel enthousiasme ruimschoots gehaald. Chapeau!

One thought on “De kop is er af…..

 1. Een interessant bericht, waaruit opgemaakt kan worden dat er binnenkort inderdaad 20 bomen in de 7-meter zone worden gerooid. Ondanks het onmiskenbare feit dat deze bomen de nodige overlast bezorgen voor de tuinen aan het Jasmijnpad, is het wel een erg rigoreuze ingreep voor een tuinvereniging die ecologie hoog in het vaandel heeft staan, om al deze bomen in een keer te rooien.

  Er lag bovendien een voorstel ter tafel van de inmiddels ontbonden groencommissie om dit gefaseerd te doen. Maar om niet gecommuniceerde redenen is daarvan afgezien. Bovendien behoeft een dergelijke forse ingreep met de nodige financiële consequenties naar mijn bescheiden mening instemming van de algemene ledenvergadering die op 17 maart as. is gepland, dus twee dagen na aanvang van het broedseizoen.

  Op 18 november jl. vond er een informatieve bijeenkomst plaats over het voorgenomen plan om over te gaan tot het rooien van deze 20 bomen, maar dat was geen besluitvormende vergadering. Mede omdat het rooien van zoveel bomen de gehele vereniging aangaat, neem ik dan ook aan dat dit onderwerp op de agenda komt te staan van de komende algemene ledenvergadering en zullen de leden van het Jasmijnpad dus nog een jaartje moeten wachten voor zij optimaal van de zon kunnen genieten.

  Dit mede omdat er nog geen bericht aan de leden is verstuurd over een concrete datum om het rooien binnenkort te realiseren.

  Vriendelijke groet van een ruim 20-jarig tuinlid.

  Flip Bool