Leeuwenbergh tuinen

“Slootkanters” aan de slag met de groenstrook

Op zaterdagochtend 9 december was er in de kantine overleg tussen tuinleden van het Jasmijnpad met een tuin grenzend aan de groenstrook langs de Populierenlaan. Door omstandigheden kon helaas niet iedereen van deze tuinen aanwezig zijn. Doel was om met elkaar van gedachten te wisselen over de herinrichting van de groenstrook.

Een deel van de tijd is gesproken over het verwijderen van berken in de groenstrook en de activiteiten van het bestuur op dat punt. De aanwezigen zijn blij dat actie in gang is gezet met het oog op het kappen van berken in de groenstrook. Hun tuinen zullen daardoor minder schaduw hebben en meer mogelijkheden.

De huidige biotoop van de groenstrook heeft weinig variatie. Anna van Stuyvenberg (tuin 43) heeft zich uitgebreid verdiept in de mogelijkheden en beperkingen van een herinrichting van de groenstrook. Haar schets voor de groenstrook sluit helemaal aan bij het voornemen om ons hele complex een grotere ecologisch waarde te geven. De aanwezigen zijn het daar unaniem mee eens en ook met de wens van de bewoners het groen zo gesloten mogelijk te hebben.

Groenstrook in het wit (foto’s André Heine)

De schets van Anna biedt veel meer diversiteit voor fauna en bloei op verschillende momenten in het jaar. Als de berken gekapt worden, verandert er wat in de vochthuishouding van de strook en wellicht in de aangrenzende tuinen. De zware grond bepaalt in hoge mate het mogelijke beplantingsbeeld. Deze zal zeer rijk zijn, er worden een hele reeks van inheemse planten genoemd. Een dergelijke struikenhaag laat zich van top tot teen goed snoeien. En niet onbelangrijk: het kan tegen lage kosten.

Iedereen was enthousiast over deze voorstellen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om dit jaar nog gebruik te maken van subsidie van “Heg & Landschap”. Dan kunnen we voor een klein bedrag heel veel. Om te zorgen dat het dit jaar nog rond komt worden er direct heel concrete afspraken gemaakt: Anna van Stuyvenberg gaat er mee aan de slag. Iedereen verklaart bereid te zijn de handen uit de mouwen te steken bij de herinrichting en staat garant voor de eventuele kosten mocht het anders lopen.

In anderhalf uur was er een concreet plan van aanpak! Met dank aan Petra die anderhalf uur van te voren kwam om de kantine ter beschikking te stellen.

 

 

Reacties gesloten.