Leeuwenbergh tuinen

Middensloot wordt gebaggerd dinsdag 28 november

4 reacties

De waterdiepte van de sloot op ons tuinenpark is de laatste jaren flink afgenomen. Dit leidde regelmatig tot een geringe stroming naar de andere sloten en de Vliet. De oorzaak is het toenemen van bodemslib door bladeren, takken en de aanvoer uit andere sloten. Dit leidde tot stilstaand, zuurstofarm water. Dat is slecht voor het watermilieu en heeft ook gevolgen (stank) voor het oppompen van het sproeiwater voor de tuinen.

Door enkele leden van de Technische Commissie werd geregeld werk verzet om toch de doorstroom er in te houden. We waren ons bewust van het noodzakelijke onderhoud, zoals besproken in de laatste jaarvergadering. Toen werd afgesproken om dit voor 2018 te onderzoeken en te begroten

Echter, in het voorjaar heeft het Hoogheemraadschap Delfland de beheerders van de sloten in de regio aangeschreven voor de onderhoudsverplichting in 2017. Dit ging voor ons over de middensloot.

Aanstaande dinsdag gaat het baggeren worden uitgevoerd. De middensloot is vrijgemaakt, een afspraak over de toegang is gemaakt, er komt materieel, er worden rijplaten gelegd en het uitgegraven slib wordt afgevoerd.

4 thoughts on “Middensloot wordt gebaggerd dinsdag 28 november

 1. Waarschijnlijk word parkeren op ons complex een probleem, parkeren dus bij onze achteruitgang tennisbaan.

 2. In het recente verleden werd het schoonmaken van de middensloot gedaan door een aantal vrijwilligers van onze vereniging. Overigens geen gemakkelijke en aangename activiteit. Heb ik het mis dat het uitbaggeren nu is uitbesteed en wat bedragen de kosten hiervan?

  • Nee Flip, ik weet nog wel dat 2 leden van de vereniging tuin 1 en tuin 53 2x per jaar takken uit de sloot haalde als vervanging voor hun werkbeurt, dus echt vrijwillig was het niet.
   12 jr. geleden is de sloot voor het laatst nog uitgebaggerd door een bedrijf ( via Joop Kaiser ).

 3. Mooi dat het gaat gebeuren. Goede actie!
  Met de hand baggeren is haast onmogelijk, tenzij je de Romeinen weer laat komen. Maar dan draaien wij kaninefaten er wéér voor op!
  Wordt de kwaliteit van ons sproeiwater dan ook veel beter?
  André