Leeuwenbergh tuinen

Seringenpad-bijeenkomst

5 reacties

Op zaterdag 21 oktober waren de tuinleden van het Seringenpad aan de beurt voor hun padbijeenkomst. Er was ook hier een goede opkomst en geanimeerde discussie.

Plannen voor het groen
Ook in deze bijeenkomst werd ingegaan op de plannen voor het gezamenlijk groen op ons tuinenpark. Plannen voor het gezamenlijk groen kunnen ook een rol spelen om op de langere termijn als tuinvereniging met ons park naar buiten te treden.
Er werd kort ingegaan op deze plannen. Het bestuur zal op zaterdag 18 november as. (11:00-13:00 uur) voor de hele vereniging een bijeenkomst organiseren over het groenbeleid in de komende jaren. Een bericht daarover volgt nog.
Over het plan om de te hoge bomen langs de slootkant te kappen, stelden enkele aanwezigen voor om alle bomen te verwijderen en de strook dan uitsluitend met struiken te herbeplanten. De eigenaar van de grond van ons tuinenpark, Lucas Beheer, is akkoord met het aanvragen van de kapvergunning en zal zijn medewerking verlenen. Op korte termijn zal ook met de wijkvereniging gesproken worden.

Wateroverlast
Een belangrijk punt tijdens de bijeenkomst was de wateroverlast van de laatste maanden en de noodzaak van drainage. Gevraagd werd om daarvoor een totaalplan te maken dat dan samen met het opknappen van de paden aangepakt zou kunnen worden. Het gaat om drainage maar vooral ook om een snelle afvoer van het regenwater. De kosten daarvan zullen hoog zijn en het bestuur gaf aan dat er verschillende wegen zijn om daarvoor subsidie te vragen. Dat zal de nodige voorbereidingstijd vergen. Door leden werd aangeraden om bijv. ook op marktplaats te kijken of er stratenmakers, zijn die tegen redelijke prijs de klus willen klaren.

Natuurvriendelijk tuinieren
Tijdens de bijeenkomst bleek belangstelling te bestaan voor cursus natuurlijk tuinieren. Bekeken zal worden of dit op korte termijn in onze kantine georganiseerd kan worden.

Rookoverlast
Er werden klachten geuit over de rookoverlast van het huisje met de schoorsteenpijp. Dat kan zijn vanwege het verkeerd gebruik van hout of te nat hout. In een geval was er neerwaartse wind waardoor de rook zich over de tuinen verspreidde. Het bestuur geeft aan alleen klachten te behandelen, die via de mail zijn aangemeld met datum, tijdstip en zo mogelijk een foto met de rook.

Inrichting kantine
Enkele leden waren verrast en eigenlijk ook wel boos dat de vertrouwde stoelen en de vierkante tafels in de kantine plaats hebben gemaakt voor de ronde tafels en de zwarte stoelen. Leden van de evenemententeam vinden de tafels die er nu staan niet geschikt voor bingo en kaarten. Men vond dat hierover vooraf overleg had moeten plaats vinden. Willemien stelde dat er nu al meer dan een jaar over de herinrichting van de kantine gesproken is en dat er vier bijeenkomsten zijn geweest, waar leden konden meepraten over de inrichting of zich aanmelden om mee te doen. Zoals het er nu uitziet is het ook nog niet gezellig, het is verre van klaar.
Tussentijds zijn er tafels en de stoelen (bijna gratis) gekregen (een meevaller als je op zoek bent naar nieuw meubilair).
Het ontwerp voor de kantine is nog niet klaar en Marianne Servais (tuin 45) en Caroline Dijkman (tuin 82) zijn er nog volop mee bezig. Eerst zal de achterwand worden aangepakt.
Wie wil mee praten, maar vooral ook wie mee wil werken aan de herinrichting van de kantine, wordt gevraagd zich aan te melden voor de volgende bijeenkomst over de inrichting van de kantine, of direct bij Marianne Servais.

 

5 thoughts on “Seringenpad-bijeenkomst

  1. Dank voor het mooie en uitgebreide verslag! Tijdens onze bijeenkomst (jasmijnpad) ging het nadrukkelijk niet om het kappen van ALLE bomen maar alleen om de zieke bomen en de berken/een deel van de berken. Er is toen afgesproken dat de te kappen bomen een markering zouden krijgen. Ik haal dit even aan omdat ik nog niet zo goed weet wat de status is van verschillende overleg momenten en hoe de besluitvorming doorgaans verloopt. Wordt vervolgd neem ik aan? Hartelijk, Gilles (tuin 48)

  2. Zoals op het overleg is aangegeven, is er behoefte aan een keuzemogelijkheid van meubilair voor de leden. Wij van het evenemententeam gaan ons dan ook aanmelden bij Marianne Servais.

  3. Moet de verkoop van de tafels en stoelen nog wel doorgaan ?

  4. Ger tuin 37, Annelies en Annet van tuin 14 en 15 sluiten zich bij het evenemententeam aan.