Leeuwenbergh tuinen

Weigelia en Magnolia

Weigelia

De tweede padbijeenkomst in deze herfst vond zaterdag 7 oktober plaats. 22 leden van het Magnoliapad en het Weigeliapad waren daarvoor naar de kantine gekomen. Het was weer heel plezierig en geanimeerd. Hieronder de onderwerpen die werden besproken.

Plannen groenstrook
Evenals bij het Jasmijnpad is ook deze keer uitvoerig stilgestaan bij de plannen voor de groenstrook langs de Populierenlaan en het gemeenschappelijke groen.
Dit najaar zal de sloot langs ons complex worden uitgebaggerd. Voor het baggeren van de middensloot worden offertes aangevraagd bij verschillende partijen.

Wateroverlast
Door de veelvuldige regenval van de laatste tijd was er weer wateroverlast. Een directe oplossing is niet voorhanden. Delen van ervaringen over wat je zelf kunt doen om de overlast te beperken kan tot een gezamenlijke aanpak leiden.
Het drainagesysteem dat 35 jaar geleden is aangelegd en op de sloot uitkomt is al jaren verstopt.

Bezoek aan een ander tuinenpark
Dit jaar is een bezoek aan een ander tuinencomplex niet doorgegaan. Er bleek bij de leden echter veel enthousiasme voor. Lydia Kroon biedt aan om met Marianne Servais een bezoek aan een tuinenpark en mogelijk een tegenbezoek te organiseren.

Haag langs de Elzenlaan
Het bijhouden van de ligusterhaag langs de Elzenlaan doet de gemeente Den Haag . Wij vinden dat vanwege de veiligheid de haag best wel wat hoger mag worden. Met de gemeente wordt gesproken over een convenant zodat zij alleen de zijkant knippen. De vereniging moet dan de bovenkant bijhouden, waarbij het streven is dat deze tot plusminus 2 meter hoogte zal uitgroeien. Net zoals de leden langs de sloot daar een taak hebben, krijgen dan de leden langs de Elzenlaan een taak om de haag bij te houden.

Cursus Natuurlijk tuinieren
Pieter van Beek en Lydia Kroon volgen een cursus ‘natuurlijk tuinieren’. De cursus wordt in Leidschendam gegeven door Groei en Bloei. Bij voldoende interesse bij overige leden kan deze cursus mogelijk ook in onze eigen kantine worden georganiseerd.

Magnolia

Egaliseren paden
Niet alle tuinpaden zijn in goede staat. Ze zouden opnieuw geëgaliseerd moeten worden; met name het achterpad langs de bosrand is erg slecht. Aan de technische commissie zal worden gevraagd de toestand van de paden te inventariseren en een plan te maken hoe deze collectief (in eigen beheer?) aan te pakken.

Openstelling bos
Er zijn leden die graag zo af en toe het bos langs de Westvlietweg willen bezoeken. De doorgang naar het bos echter is altijd op slot. De sleutel ligt in de kantine. Voor wie het bos wil bezoeken is deze sleutel beschikbaar.
Het hek staat daar uit veiligheidsoverweging; het is een eis van de verzekering. Het verplaatsen van het hek naar de andere kant van de bosrand is een optie, maar kost veel geld.

Reacties gesloten.