Leeuwenbergh tuinen

Jasmijnpad maakt plannen

Jasmin

Op zaterdag 16 september kwamen bijna dertig  leden van het Jasmijnpad bij elkaar in de kantine. Het was een zeer goed bezochte bijeenkomst. Na een plezierig overleg bleef menigeen nog geruime tijd hangen en werden bij een hapje en een sapje zeer geanimeerde gesprekken gevoerd.

Initiatief voor samenwerking
Maiko van Leeuwen (tuin 31) stelde voor een ‘pad-beheerder’ (werktitel) voor het Jasmijnpad aan te stellen.
Deze pad-beheerder maakt een WhatsApp-groep voor de tuinleden aan het pad. Zo kunnen ze elkaar makkelijk bereiken. Dat kan helpen om invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden voor ons tuinenpark. Via de WhatsApp-groep zou je bijvoorbeeld kunnen melden dat je met vakantie gaat, of dat je door (fysieke) omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent je tuin te onderhouden. De leden van het pad zouden dan via de App-groep kunnen afspreken om samen een bijdrage leveren in het tijdelijk onderhoud van die tuin.
Zo zouden de padleden ook initiatieven kunnen nemen om de aan het pad gelegen tuinafscheidingen en de paden gezamenlijk periodiek te schonen.
Ook kunnen de leden van het pad er samen op toezien of de tuinen er wel redelijk onderhouden bijstaan, en indien nodig mede tuinleden er op aan spreken er iets aan te doen of te kijken waar misschien een extra handje nodig is. Hiermee kan mogelijk de tuininspectie door een groencommissie komen te vervallen.
Afgesproken werd dat Maiko “pad-beheerder” zal zijn en als start een Whatsapp-groep  gaat maken om vervolgens samen verdere activiteiten te ontwikkelen.

Activiteiten langs de Populierenlaan
De plannen met de groenstrook langs de Populierenlaan werden uit de doeken gedaan. Veel bomen worden zo groot dat tuinieren welhaast onmogelijk wordt. Verder kwam ook aan de orde wat de rol en betekenis van ons tuinenpark in de omgeving zo kunnen zijn. Het ontwikkelen van een meer omvattend plan daarvoor wordt voorbereid.
Komend najaar zal de sloot langs ons complex worden uitgebaggerd door de gemeente den Haag. Tegelijk dienen wij er voor te zorgen dat ook de middensloot wordt uitgebaggerd. Hiervoor worden  offertes gevraagd.

Drainage-werkzaamheden
Mede door de veelvuldige regenval van de afgelopen periode is ook weer het probleem van (ernstige) wateroverlast aan de orde. Het regenwater zou eigenlijk direct afgevoerd moeten worden, met daarnaast een drainage systeem om het geheel droger te houden. Een directe oplossing is niet voorhanden, een overleg en het delen van ervaringen kan mogelijk tot een gezamenlijke aanpak leiden. Verschillende tuinleden hebben elk op hun manier maatregelen getroffen. Het is belangrijk om deze informatie onderling uit te wisselen.

IMG_0796

Daniëlle van Leeuwen met de nieuwe ijscokar

IJskoudste dag
Op deze koudste 16 septemberdag sedert de eerste officieel geregistreerde temperatuurmetingen presenteerden Daniëlle en Maiko (tuin 31) hun zelf zeer fraai gefabriceerde ijscowagen. Enkele van de aanwezigen boden aan een (kunst)schilderwerk op de kar te maken. Met applaus voor dit initiatief kreeg de ijscowagen voorlopig een prominente plaats in de kantine.

Reacties gesloten.