Leeuwenbergh tuinen

Goed bezig….. (bij 28° C)

2 reacties

Ondanks de broeierige warmte vanmiddag, is Bob druk bezig. Hij vult de gaten in het parkeerterrein aan de Lindelaan. Hij gebruikt daarvoor materiaal dat bij de fietsenstalling in de weg ligt. “Werk met werk maken” heet dat bij Rijkswaterstaat.Foto’s: Willemien Alberts

2 thoughts on “Goed bezig….. (bij 28° C)

  1. Top., wat een bikkel!

  2. Dapper hoor met die warmte!