Leeuwenbergh tuinen

In memoriam Klazina Riedé

Overlijden van mw. Klazina Riedé, erelid van ons tuinenpark

Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van mw. Klazina Riedé op 6 augustus jl. Zij is 94 jaar geworden. Klazina zal voor de huidige leden vooral bekend zijn van het straatbordje naast de oprijlaan waarop haar naam staat.

Klazina was een bijzondere vrouw, die samen met haar man Jack Riedé bijna 26 jaar lang de zorg heeft gedragen voor de financiën van ons tuinenpark. Jack Riedé was van 1981 tot 2003 penningmeester in maar liefst 14 achtereenvolgende tuinbesturen van ons complex. Hij genoot veel respect en wist in tijden dat de afdeling er financieel slecht aan toe was, er voor te zorgen dat we ons staande konden houden. Toen Jack in 2003 onverwacht  overleed nam Klazina het penningmeesterschap moeiteloos over. Tot 2009 was zij vervolgens penningmeester in drie besturen. Zij werd voor haar inzet en die van haar man tot erelid benoemd van de vereniging.

De laatste jaren leed Klazina aan de ziekte van Alzheimer. Enkele van onze leden van het eerste uur hadden nog af en toe contact met haar nadat zij in 2008 haar tuin, nr 20 moest opgeven. Ze verhuisde toen naar Woerden om voor verzorging dichter bij haar dochter te kunnen wonen.    

We zijn de familie Riedé heel veel dank verschuldigd voor de zorg en de onberispelijkheid waarmee ze hun taak hebben vervuld.

namens het Bestuur,

Hans Nijeboer

Reacties gesloten.