Leeuwenbergh tuinen

Den Haag neemt grondmonsters op ons tuinenpark

2 reacties

 

De Gemeente Den Haag heeft het bestuur van onze tuinvereniging benaderd over het uitvoeren van een milieukundig onderzoek naar lood in de bodem op het terrein van ons tuinenpark.

Den Haag heeft in 2016 een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke risicogebieden binnen de gemeente met betrekking tot het aantreffen van verhoogde loodgehalten in de bodem. Uit deze inventarisatie volgt o.a. dat de Westvlietzone een aandachtsgebied is en dat gevoelige functies zoals volkstuinen nader onderzoek behoeven.

De uitvoering van het onderzoek zal plaatsvinden op 14 en 15 augustus aanstaande. Per tuin zal er één grondmonster worden genomen. Degenen die in opdracht van de Gemeente Den Haag de grondmonsters nemen, worden begeleid door een vertegenwoordiger van ons bestuur.

Het resultaat van dit onderzoek zal naar naar verwachting eind 2017 beschikbaar komen.

In het Tuinenpark Groene Zoom (in de oksel van het Prins Clausplein) is in 2015 door de Gemeente Den Haag ook een bodemonderzoek gedaan. De conclusie daarvan was dat de bodem op dat complex is prima geschikt is voor het telen van groenten en bloemen. Er werd geen vervuiling gevonden. Zie: http://atv-degroenezoom.nl/grondboringen-op-ons-complex/

 

2 thoughts on “Den Haag neemt grondmonsters op ons tuinenpark

  1. Heeft de gemeente ook heeft verteld waarom zij zo bezorgd is over haar burgers dat er per volkstuintje onderzoek wordt gedaan? Ik wil geen knuppel in een hoenderhok gooien, maar speelt er mogelijk iets? Interesse voor aankoop grond door gemeente van Lucas Beheer? Iets met de aanleg Rotterdamse Baan? Opnieuw in te richten Vlietzone? Ik vind het een vreemde gang van zaken.

  2. Bij het lezen van dit bericht bekroop mij hetzelfde gevoel van wantrouwen als bij Els van der Ham. Dat de gemeente Den Haag dit onderzoek uit bezorgdheid laat uitvoeren, lijkt me uitgesloten. Hoe kan ons bestuur er achter komen wat de werkelijke reden is?

    Carrie Keij