Leeuwenbergh tuinen

Wat gebeurde er zaterdag 17/6 in Driebergen?

Deelname aan de AVVN Jaarvergadering door Willemien Alberts

Op zaterdag 17 juni was ik namens onze vereniging in Driebergen-Zeist voor de jaarvergadering van onze koepelorganisatie AVVN, ook wel het AVVN-congres 2017 genoemd.

Het was de 70ste keer dat dit evenement plaatsvond. De AVVN komt dus op leeftijd en het is dan ook geen wonder dat er veel aandacht uitging naar de toekomst van de AVVN.
De aandacht daarvoor was vorig jaar tijdens het congres in gang gezet door de Amsterdamse Bond van Volkstuinders. Deze Amsterdamse bond vertegenwoordigt 29 afzonderlijke volkstuincomplexen. Deze grote organisatie is op een aantal punten te beschouwen als een concurrent van de AVVN. Deze bond vindt dan ook dat ze te veel betalen aan de AVVN en voor zaken die ze niet nodig hebben. Daarom was er een motie ingediend met de opdracht om de contributie te verlagen.

Een dergelijke motie was vorig jaar ook al ingediend, maar door vormfouten kon deze niet behandeld worden. Nu was de motie wel tevoren ingediend en ze werd ook gesteund door de Bonden van Leiden en den Haag. Deze laatste twee vertegenwoordigen ook meerdere tuincomplexen, maar zijn anders van structuur dan de Amsterdamse bond.

De motie zoals die oorspronkelijk voor dit congres was ingediend kon niet ondersteund worden door het AVVN bestuur. Na intensief voor-overleg is de motie zodanig aangepast dat het bestuur deze wel kon steunen. Van de 681 aanwezigen hebben ongeveer 50 mensen (waaronder ik) tegen gestemd zodat de aangepaste motie wel is aangenomen.
De AVVN heeft het signaal van vorig jaar ondertussen ook al actief opgepakt. Op basis van interviews met een aantal sleutelfiguren heeft de AVVN een ‘Startnotitie Toekomst AVVN’ geschreven die bij binnenkomst van de vergadering werd uitgereikt. In deze notitie worden verschillende thema’s genoemd waarover werkgroepen zich gaan buigen in de komende maanden. De eerste drie thema’s die worden opgepakt zijn:

  1. Samenwerking – partnerorganisaties vinden en hiermee allianties bespreken en waar mogelijk aangaan.
  2. Verenigingsdemocratie – democratie en conflictenbeheersing binnen verenigingen
  3. Betaalbaarheid – differentiatie in diensten – en contributiestructuur, dit thema wordt samen genomen met: Voorkomen van overlap – afspraken maken in en met onze achterban wie welke activiteiten of werkzaamheden doet om te voorkomen dat twee organisaties hetzelfde doen.

Tijdens het congres is discussie gevoerd aan de hand van korte voordrachten door trekkers van elk van deze werkgroepen.

Speciaal heb ik aandacht gevraagd voor de verschillen in behoefte wat betreft ondersteuning door AVVN van de kleinere verenigingen tegenover de grote bonden. De voorzitter heeft me verzekerd dat hij geen voorstellen zal ondersteunen die nadelig zijn voor de kleinere tuinverenigingen.
Ook de voorzitter van de Amsterdamse bond verzekerde ter vergadering dat hij oog heeft voor de positie van de kleinere verenigingen en deze zeker niet wil benadelen.
Beide heren wil ik op hun woord geloven, maar we (de kleinere verenigingen) zullen zeker onze stem moeten laten horen in de discussies en in de werkgroepen om te zorgen dat er niet voor ons maar door ons mee gedacht wordt.

Verder heb ik kennis gemaakt met de voorzitters van onze naaste buurcomplexen en afgesproken dat we elkaar binnenkort weer zullen ontmoeten. Bovendien kwam Tessa van der Keer (voormalig bestuurslid van onze vereniging) naar me toe waardoor ik nu eindelijk een gezicht heb bij de naam die ik al zo vaak gehoord heb.

Een bijzonder idee deed ik op in een gesprek met iemand uit Barendrecht waar ze tuinen van verschillende afmetingen hebben ingevoerd. Een tachtig-plus tuin is daar 50 vierkante meter groot en daardoor gemakkelijker bij te houden wanneer het fysiek wat minder gaat. Mogelijk iets waar we ook eens over na kunnen denken.

Na de lunch was er een excursie naar het Von Gimborn Arboretum in Doorn. Het is het grootste exotische bomen park in Nederland. De Duitse inkt fabrikant Max von Gimborn heeft deze 27 hectare grote tuin gesticht in 1924. In een park, boslandschap en graslanden zijn ongeveer 3000 verschillende bomen en struiken uit Europa, Noord Amerika en Azië bij elkaar gebracht. Een schitterend wandelpark annex nationaal Bomen-museum. De moeite waard om er een keer een bezoek te brengen.

 

 

 

 


 

Reacties gesloten.