Leeuwenbergh tuinen

25 maart: Grote Schoonmaak en 2 Lezingen

Zoals al in de laatste bestuursmededelingen werd aangekondigd, staat de laatste zaterdag van deze maand in het teken van verschillende activiteiten.

Schoonmaakactie van 10.00 tot 12.30 uur
Het is een ochtend met reguliere werkbeurten, waarbij het bestuur die ochtend tevens wil benutten voor een grote schoonmaakactie op ons complex. Alle tuinen kunnen zich hierbij aansluiten. Een groot aantal leden had zich overigens al aangemeld. Maar wij willen via dit bericht toch alle leden nog even attenderen op deze actie en de mogelijkheid om af te komen van een rommel op de tuin, of het nu weinig is of juist veel.
Na afweging van offertes van het huren van een container hebben we in overleg met de technische commissie het volgende plan gemaakt:

  • Vanaf 10.00 tot 11.00 mogen leden tegels, stenen, puin ed. aanleveren voor afvoer met de aanhangwagen. Dat is bij de fietsenstalling. We berekenen daarvoor wel een prijs. Dat is naar rato van het aantal kruiwagens. Voor de afvoer van puin moeten wij namelijk een bedrag betalen aan de vuilstortplaats (€7 per 100 kg.). We delen dit bedrag door het aantal kruiwagens en de leden die stenen ed. hebben gebracht betalen achteraf via een nota van de penningmeester het bedrag overeenkomstig het aantal kruiwagens. Voor het lossen op het afval terrein is wat hulp zeer welkom.
  • Verder is er schoonmaakactie met betrekking tot overige spullen zoals oud tuinmeubilair, hout, planken, ijzerwaren, dakbedekking ed. Dit mag gratis afgeleverd worden bij een afvalwagen, die het bestuur heeft gehuurd vanwege een grote opruimbeurt van fietsenstalling en bestuurskamer. Het verzoek is hierbij om de spullen zo compact of plat mogelijk aan te leveren. Oude planken bijvoorbeeld bundelen met een touw.

Deze inzamelactie loopt van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur. De afvalwagen staat op de parkeerplaats en zal waarschijnlijk een paar keer heen en weer rijden. Dus het kan zijn dat er af en toe even gewacht moet worden voor een volgende vracht.
Wij zijn op zaterdag, 25 maart, naar wij hopen met veel leden, en waar nodig kan dan de helpende hand geboden worden.

Middagprogramma met lezingen en afsluitende borrel, 14.30 tot 17.00 uur
Na de activiteiten van de ochtend is er ’s middags een programma om voor te gaan zitten.
14.30 uur (nb. We hebben de tijden zoals genoemd in de laatste bestuursmededelingen enigszins aangepast) Pieter van der Beek van tuin 33 zal vertellen van zijn ervaringen met het houden van bijen op ons complex.
Willemien Alberts, tuin 13, zal vervolgens vertellen van het ‘sedum dak’ op haar huisje. Het gaat om een soort vetplanten op het dak, die water opnemen en opslaan en het dak beschermen.
Na afloop van beide voordrachten is er de eerste zaterdagmiddag borrel vanaf 16.00 uur. Het is een voornemen vanuit de kantinecommissie om op de laatste zaterdag van iedere maand een dergelijke borrel te houden. De borrelnootjes zijn gratis maar drankjes komen voor eigen rekening.

Wij hopen dat zaterdag, 25 maart, voor iedereen een welbestede dag mag zijn.

 

^ Naar Boven

Reacties gesloten.