Leeuwenbergh tuinen

Doe je mee met het opknappen van de kantine?

nieuwe tafel

nieuwe tafel

De zaterdag-activiteit van februari, op 18 februari, was gewijd aan plannen voor het opknappen van de kantine. Aan tien tot twaalf mensen heeft Caroline Dijkman nogmaals de plannen – zoals die tijdens de lustrumbijeenkomst zijn gepresenteerd – laten zien. Ter plekke zijn diverse opties intensief besproken, soms in meerdere kleine groepjes. Het idee om de kantine lichter te maken had veel aanhangers. Dit idee was ook op schrift tevoren meegegeven door mensen die er niet bij konden zijn.

Van museum Huygens’ Hofwijck hebben we twee mooie lichte tafels gekregen. Als concrete actie zijn die tot slot in elkaar gezet. Zo is er al een mooie grote tafel voor vergaderingen of andere activiteiten gerealiseerd. Er staan nog wel de oude stoelen omheen. Deze vragen nu wel extra hard om een opknapbeurt of om vervangen te worden.
Van het een komt het ander – en dat is erg aanlokkelijk – dus is het zaak om fasegewijs te plannen en te werken.

Caroline zal een plan uitwerken waarbij verschillende onderdelen ook in tijd en noodzakelijke arbeidsinzet wordt aangegeven. Natuurlijk ook met verschillende aansprekende opties die langs gekomen zijn.

Als je zin hebt om dit met Caroline samen verder uit te werken meld je dan aan bij haar (06 24517476). Natuurlijk zijn er straks ook mensen nodig om bijvoorbeeld de kwast aan te pakken.
Wordt vervolgd.

Reacties gesloten.