Leeuwenbergh tuinen

Jubileumboek ‘Een intiem portret van tuinenpark Leeuwenbergh, 1981-2016’

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van ons complex is door Tuinvereniging Leeuwenbergh een boekje uitgebracht met de titel ‘Een intiem portret van tuinenpark Leeuwenbergh’.

Aan het boekje is lang gewerkt, vanwege onderzoek in archieven en gesprekken met oud-bestuursleden en leden van de tuinvereniging. Het is een mooi verzorgde uitgave geworden mede dankzij de illustraties van Mariëtte Mulder en Babette Wagenvoort.

De samenstellers hebben onderzocht wat voor tuinencomplex Leeuwenbergh door de jaren heen wilde zijn. Bij de voorgeschiedenis komt direct al een merkwaardig samenspel aan de orde tussen de eigenaar van de grond, de gemeente Leidschendam, villapark Leeuwenbergh en de  oprichters van het complex, de toenmalige Amateurs Tuinders Vereniging Tedingerhof. Er was eind jaren ’70 een groot tekort aan volkstuinen. De oprichters van het complex namen toen een groot risico, niet alleen vanwege de hoge huurprijs van de grond en kostprijs van de huisjes, maar ook omdat het terrein van de toenmalige voetbalvereniging Wit Blauw in het begin eigenlijk nauwelijks geschikt was voor tuinieren vanwege de zware klei en de slechte drainage. Dat er desondanks op dit terrein een prachtig tuinenpark is ontstaan, getuigt van de noeste arbeid en het doorzettingsvermogen van de leden.

Het verleden van het complex is in het boekje opgedeeld in perioden, zoals de pioniersfase van 1981 tot 1990. Vervolgens de strenge jaren ’90, die gericht waren op behoud van wat was opgebouwd. Daarna kwam er een periode van veranderingen in het verenigingsleven, waarbij tal van traditionele elementen van de volkstuincultuur op de achtergrond geraken. Het boekje eindigt met de periode waarin gezocht wordt naar een nieuwe koers en een nieuwe visie op de tuinvereniging.

De visie op tuinieren is aan verandering onderhevig. Aanvankelijk waren er veel moestuinen om later plaats te maken voor siertuinen en vijvertjes. De laatste tien jaar wordt er weer meer groente op de tuinen verbouwd.

Kenmerkend voor het tuinenpark is de behoefte aan privacy. Veel tuinen zijn omzoomd met hagen. Toch is het ‘verenigingsgevoel’ niet weggezakt, zo’n 50 leden zijn actief in de vereniging. Het tuincomplex is dat ook waard. Het vormt met het naburige villapark en het aangrenzende Buitengoed Dorrepaal een groene long aan de stadsrand van Den Haag. Het versterken van de ecologische functie en de natuurwaarde van dit gebied vormen een belangrijk doel, De vereniging deelt dit inzicht met de bewoners van Park Leeuwenbergh.

“Een intiem portret van tuinenpark Leeuwenbergh, 1981-2016’ (132 pagina’s) Exemplaren zijn te bestellen via Tuinverenigingleeuwenbergh@gmail.com. Prijs 10.-. exclusief verzendkosten.

Reacties gesloten.